0486-769049
0486-769049

Algemene Voorwaarden stalling

Algemene voorwaarden Botenwacht Nederland 
Deze voorwaarden gelden voor de stallingdienst aangeboden door Botenwacht Nederland BV in het Botenwacht Center te Ravenstein.

Artikel 1) Definities:

Botenwacht of Botenwacht Nederland:
Botenwacht Nederland BV

De stalling:
Afgesloten, verwarmde en beveiligde ruimte om uw recreatiemiddel te bewaren in het Botenwacht Center.

Verhuurder:
Eigenaar of beheerder van het Botenwacht Center.

Huurder:
Eigenaar van het recreatiemiddel welke in het Botenwacht Center wordt gestald.

Object:
Het recreatiemiddel of voertuig welke in het Botenwacht Center wordt gestald.

Artikel 2) Tarieven
Tarieven worden bepaald aan de hand van het aantal m2 dat het te stallen object in beslag neemt. Hiervoor wordt de grootste lengte en de grootste breedte van het object gemeten inclusief buitenspiegels, dissel en buitenboordmotor etc.

Artikel 3) Overeenkomst
Door het ondertekenen van het contract en/of betaling van de vastegestelde tarieven komt een overeenkomst tot stand tussen Botenwacht Nederland BV en huurder van de stallingsruimte. De huurder gaat daarbij automatisch accoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4) Duur van de overeenkomst
De stallingsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van 12 maanden. 1 maand voor het einde van de lopende overeenkomst volgt een voorstel tot verlenging met weer 12 maanden.

Artikel 5) Ophalen en brengen
U kunt uw recreatiemiddel binnen de openingstijden van ons centrum gratis en onbeperkt aantal malen ophalen of brengen. Brengen kunt u zonder afspraak doen. Ophalen dient 2 dagen vooraf te worden aangemeld. Het object wordt enkel meegegeven aan de bij ons geregistreerde eigenaar.

Artikel 6) Toegankelijkheid
Bij bezoek aan de stalling dient u zich te allen tijde te melden bij de receptie. U mag enkel onder begeleiding van één van onze medewerkers de stallingsruimte betreden.

Artikel 7) Gedurende de stalling
Het gestalde object mag te allen tijde door verhuuurder worden verplaatst.
7.1) Het gestalde object mag niet door huurder worden verplaatst.
7.2) Gedurende de stalling mogen er geen eet en/of drinkenswaren in het object worden bewaard ivm ongedierte.
7.3) Gedurende de stalling mogen er geen gasflessen of andere licht ontvlambare stoffen in het object aanwezig zijn.
7.4) Gedurende de stalling dienen accupolen los te worden gekoppeld. indien gewenst stelt verhuurder een gratis druppelladerservice ter beschikking voor twee uren per week.
7.5) Gedurende de stalling dient het object, alsmede, accessoires en inventaris naar behoren te zijn verzekerd tegen schade, brand en diefstal. Alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 8) Vergoedingen
De vergoeding voortvloeiend uit de overeenkomst dient elk jaar vooruit te worden voldaan. Bij tussentijdse opzegging wordt geen restitutie verleend.

Artikel 9) Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Botenwacht is altijd beperkt tot het bedrag waarvoor Botenwacht is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.