0486-769049
0486-769049

Tank reiniging

Vervuilde diesel is tegenwoordig een zeer groot probleem in de watersport. Een groot deel alle pechgevallen onderweg zijn hieraan te wijten. Dit komt voornamelijk door de invoering van de verplichte biodiesel.

Biodiesel is weliswaar beter voor het milieu maar trekt o.a. ook 8 keer meer vocht aan dan de conventionele diesel. Vocht in de tank is een grote veroorzaker van problemen. Zo is vocht een grote voedingsbodem voor de zogenoemde bacteriegroei. Bacteriegroei in de tank zorgt voor een dikke laag slijmerige drab in de tank die vroeg of laat wordt opgezogen in het brandstofsysteem met alle gevolgen van dien. Verstopte filters, verstopte leidingen, injectoren en uiteindelijk uitval.
Vaak zijn de kosten om alles weer te herstellen hoog. Naar schatting 70% van de dieseltanks heeft deze vervuiling. Periodiek uw tank reinigen is dan ook van groot belang maar bij lang niet alle tanks is dit even makkelijk. Vaak zit er dan niks anders op dan de gehele tank uit te bouwen om het probleem op te lossen. Hoge kosten en vele dagen werk.

Bootservice Ravenstein heeft een hele snelle en doeltreffende oplossing. Met een geavanceerd, mobiel, spoel en filtersysteem komen we bij u langs en spoelen en filteren net zo lang tot uw diesel en uw tank weer schoon zijn. Sludge (=drab) en water worden uit de tank en brandstof gefilterd. Deze dienst wordt op locatie uitgevoerd door onze partner www.dieseltank-reiniging.nl

Reguliere procedure:
-Tankinspectie. Dit kan door middel van camera-inspectie.
-De inhoud van de tank uitgepompt, gefilterd en tijdelijk opgeslagen.
-Indien  nodig en mogelijk wordt vervolgens de drab van de tankbodem weggezogen.
-Indien nodig en mogelijk wordt vergomming weer week en vloeibaar gemaakt.
-Tank wordt weer leeggepompt (afval)
-Er wordt gespoeld en gekolkt.
-Een additief wordt gebruikt om schuimen tegen te gaan.
-De tank wordt weer leggepompt (afval)
-De tank krijg een spoelbeurt met het becteriedodendmiddel CMG
-Indien toelaatbaar wordt de uigefilterde diesel weer teruggepompt in de tank.

Dit alles gebeurt gewoon vanaf de steiger bij uw boot en de heel procedure duurt afhankelijk van het formaat van uw tank enkele uren tot een dag.

Wilt u een offerte om uw tank op locatie te reinigen ?
Klik dan hier